Naše portfolio

K našim nosným činnostem patří implementace a údržba podnikových informačních systémů. Již od zahájení naší činnosti velmi úzce spolupracujeme s autory systémů SIDUS a IMES. Jsme od nich pravidelně proškolováni, podáváme vlastní podněty a zprostředkováváme zpětnou vazbu od zákazníků, které vedou k dalšímu rozvoji SW.

Mimo již výše uvedené dva informační systémy vypomáháváme zákazníkům i s SW Pohoda, Ucto2000 a MRP.

Realizujeme napojení na agendy třetích stran a vytváříme vlastní specializované softwarové produkty. Mezi naše nejzajímavější vlastní projekty z poslední doby rozhodně patří unikátní manažerská nadstavba Man-I-OK nad informačním systémem SIDUS.

V naší činnosti se zaměřujeme především na odvětví stavebnictví, zemědělství, výroby energie a služeb. Konkrétní realizace je na základě rozboru současného stavu zpracování u zákazníka, návrhu řešení a po dohodě vlastní implementace, školení a následné údržbě informačního systému.

SIDUS

Moderní informační systém s vynikající podporou jak autorů, tak implementačních partnerů. Systém, který respektuje české a slovenské legislativní prostředí, a který napomáhá zákazníkům v jejich růstu díky neustálému rozvoji. Komplexně pokrývá veškeré ekonomické agendy a podporuje propojení se specializovanými softwarovými řešeními třetích stran.

IMES

Informační systém, který obsahuje mnoho modulů pokrývajících komplexně činnost podniku s možností integrace se systémy třetích stran. Systém je neustále rozvíjen a to jak z hlediska nové funkcionality, tak z hlediska zapracování legislativních změn.