Manažerská nadstavba Man-I-OK je unikátní konfigurovatelný nástroj nad informačním systémem SIDUS, který ocení každý manažer, ekonom či rozborář. Poskytuje rychlé, přesné a aktuální informace o Vašem hospodaření kdykoliv a odkudkoliv (stačí běžné připojení k internetu). Připojení je možné jak k serverové, tak k lokální instalaci.

Přehledným způsobem dokáže prezentovat prakticky vše, co je aktuálně zpracováno ve Vašem informačním systému SIDUS. Příkladem mohou být stavy Vašich bankovních účtů a pokladen, výše Vašich pohledávek a závazků včetně jejich neuhrazené hodnoty, počet vystavených faktur a pokladních dokladů za zvolený počet dní. To vše lze prohlížet i v detailním zobrazení, včetně položek. Dále Man-I-OK dokáže vyčíslit finanční ukazatele podniku – rentability, likvidity, aktivity či zadluženosti a finanční struktury.

Příklad hlavního informačního panelu

Parametry, jako třeba období nebo kód účtu, si běžný uživatel může zadat sám. Rovněž tak může nastavit formát výstupu a kritické meze hodnot pro barevné vizuální zvýraznění. Program však umožňuje i další rozšíření o nové ukazatele. To provede importem nebo vlastní tvorbou sami nebo prostřednictvím implementačního pracovníka.

Detailní prohlížení dat umožňuje listovat v tabulkách pomocí navigačních tlačítek. Formuláře mohou být buď jednoduché nebo obsahovat hlavičku a příslušné řádky. Pomocí menu nebo klávesnice lze měnit pořadí zobrazených sloupců, provádět víceúrovňové třídění dat anebo je filtrovat.

Příklad prohlížení záznamů (master/slave formulář) – pokladní kniha

Zajímavé je také zobrazení dat v časových řadách. Předchystány jsou příklady z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Rozborů a Obratové předvahy. Působivé, z hlediska rychlé a přehledné informace o vývoji ukazatele v čase, jsou minigrafy a statistický sloupec. Program umožňuje filtrovat data například výběrem konkrétního měsíce, čtvrtletí nebo pololetí ve všech letech, vybrat jen určitý rok nebo třeba posledních nebo dalších dvanáct měsíců od zvoleného.

Příklad formuláře Časové řady – porovnání hodnot z rozborového MS

Můžete si prohlédnout prezentaci manažerské nadstavby Man-I-OK.

Prezentace manažerské nadstavby Man-I-OK (spustí se v samostatném okně nebo se stáhne do Vašeho zařízení).