Vlastnosti systému IMES

 • Komplexní informační systém. V současné době se skládá ze 48 modulů, které dále rozvíjíme a doplňujeme o další řešení.
 • Otevřený systém z hlediska implementace uživatelských požadavků i z hlediska integrace nástrojů třetích stran.
 • Racionální pořízení dat a možnost jedinečného zadání informace.
 • Jednoduché opravy – v rámci pořízení, následně po uložení dokladu i v dalších obdobích.
 • Aktuální výstupní informace v každém okamžiku, včetně saldokonta a aktuálních stavů skladu.
 • Přístupnost dat minulých období (v celém rozsahu).
 • Široké možnosti individualizace systému (šablony pořízení, číselníků, formulářů, prohlížečů, tisků atd..).
 • Automatické vazby mezi doklady a objekty (z faktury vystavené – saldo, převodní příkaz, BV, pokladní doklad, kompenzace, objednávka, dodací list ….).
 • Propracovaný systém evidence vnitropodnikového členění informací ( střediska, kalkulační činnosti, zakázky, stroje,  provozy, osoby, pozemky, regiony,…) a jejich důsledné uplatňování ve všech využívaných agendách.
 • Jednotný systém nastavení, pořízení a navazujícího zpracování informací napříč celým systémem.
 • Bezpečný a efektivní přístup k systému řídí kombinace uživatelských práv na úrovni serveru s uživatelskými právy k  modulům, tabulkám, osobám, událostem a číselným řadám dokladů.
 • Integrace se standardními klientskými aplikacemi (Excel, Word, OpenOffice, E-mail, Internetový prohlížeč,…).
 • Pohled na data formou inteligentních prohlížečů.
 • Elektronická komunikace se státní správou, elektronické bankovnictví, elektronická pošta,…
 • Integrované rozbory a analýzy jako hlavní analytický nástroj systému.
 • Podpora mobilních zařízení (čtečky čárových kódů, mobilní a docházkové terminály,…).
 • Bezpečné uložení dat, automatické zálohování.
 • Vzdálená správa systému.
 • Robustnost a bezproblémové nasazení i v prostředí velkých společností (IMES v dnešní době bez problémů pracuje v  sítích s desítkami připojených stanic).
 • Podpora internetového obchodu (v informačním systému probíhá kompletní správa produktů, cenotvorby, objednávek i partnerů/zákazníků).