Informační systém SIDUS®

je komplexním softwarovým řešením všech ekonomických agend firem zpracovávajících podvojné účetnictví.

Celý systém je rozdělen do modulů, řešících věcně definované části informačního systému. Každý zákazník si může zvolit moduly, které vyhovují jeho potřebám. Výběr modulů pak dovoluje uživateli optimalizovat si jak strukturu zpracování, tak konečnou cenu.

SIDUS® je možné provozovat buď jako mono aplikaci, nebo jako síťovou aplikaci s technologií klient-server. Samozřejmě je také možné mít SIDUS® nainstalován jako několik mono aplikací a data spojovat prostřednictvím tzv. spojovacích souborů, nebo mít např. pro jeden modul samostatný počítač a ostatní zpracovávat v síťové variantě. Příkladem může být samostatný počítač pro modul Mzdy a ostatní zpracovávat v síti. V každém případě se ale jedná spíše o výjimečné řešení; pokud je to možné, je vždy nejvhodnější pracovat s jednou databází.

Hlavní nabídka IS SIDUS

Obecné funkce a vlastnosti

 • Jednotlivé účty lze členit dle dalších kategorií – středisko, výkon, specifikace výkonu, objekt (stáj, sklad), zakázka, pozemek, stroj. Použití těchto údajů je možné, ale nepovinné, aby struktura dat přesně odpovídala požadavkům zákazníka.
 • Možnost ukládání uživatelského nastavení formulářů (Zoom – změna velikosti písma, pořadí a viditelnost sloupců, velikost okna, volba vastních barev, nastavení výběrů dat a další funkce)
 • Inteligentní nápověda (F7)
 • Možnost rychlého pohledu do dat a vyhledávaní v datech, včetně možnosti sumarizace dat dle různých kritérií
 • Kromě velkého množství standardních výstupů je zde možnost vytváření vlastních sestav pomocí nástroje Rychlých zpráv
 • Data lze exportovat do formátu xlsx a dalších

SIDUS® je vytvářen ve vývojovém prostředí 4D. Pro zpracování ve variantě klient server je třeba licence pro 4D server s příslušným počtem klientů. Distribuce 4D licencí není přímou součástí SIDUS®, nicméně je standardně zprostředkovávána partnerskými firmami.

Při navrhování a řešení IS SIDUS® je kladen stejný důraz na všechny úrovně zpracování, které lze charakterizovat těmito hlavními rysy:

 • Pohodlné a racionální pořizování dat s minimalizací ruční práce (využití možnosti automatického načítání faktur z různých formátů: XML-SIDUS®, EDI, ISDOC, QR kódy, propojení na veřejné rejstříky – ARES, VIES, nespolehliví plátci atd., propojení na softwary specializovaných výrob – např. pro evidenci zvířat, ve mzdách možnost načítání dat např. z GPS apod.)
 • Důsledné specifické kontroly na všech úrovních vkládání dat pro zajištění minimální chybovosti
 • Praktický účetní pohled a přístup k datům a informacím
 • Zajištění všech povinných výstupů pro státní sféru (nejen na úrovni finančních úřadů správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, ale také např. pro centrální evidence zvířat atd.)
 • Silné nástroje pro kontroly dat
 • Přehledné ekonomické výstupy a ukazatele pro firemní management
 • Podklady pro auditorské kontroly
 • Důraz na bezpečnost dat, řízení přístupu k datům a úlohám pro jednotlivé uživatele, včetně řešení požadavků vyplývajících z GDPR
 • Kvalitní služby v oblasti proškolování a poradenství, a to ať již v sídle zákazníka, prostřednictvím hot line, nebo pomocí vzdálených přístupů. Tyto služby poskytují naši partneři nebo přímo pracovníci autorských kolektivů.
  Snadná administrace systému